Prawo i podatki

Umowa o świadczenie usług – jak ją dobrze napisać i o czym trzeba pamiętać?

• Zakładki: 83


Umowa o świadczenie usług może być zawierana pomiędzy przedsiębiorcami lub przedsiębiorcą a osobą fizyczną. Należy ona do umów nienazwanych, które nie są wymienione z nazwy w kodeksie cywilnym. Oznacza to, że strony umowy o świadczenie usług sporządzają ją zgodnie z zasadą swobody umów. Co to oznacza i czym umowa o świadczenie usług różni się od umowy o dzieło?

Najważniejsze elementy umowy o świadczenie umów

W umowie o świadczenie umów nie może zabraknąć informacji o:

  • stronach umowy
  • miejscu i dacie zawarcia umowy
  • przedmiocie umowy
  • obowiązkach zleceniobiorcy i zleceniodawcy
  • terminie wykonania umowy
  • odpowiedzialności za niewywiązanie się obu stron z warunków umowy
  • sądzie, który będzie rozstrzygał ewentualne spory
  • wysokości wynagrodzenia
  • sposobie i terminie płatności
  • inne postanowienia (np. dotyczące praw autorskich)

Chociaż umowa o świadczenie usług może mieć formą ustną, co do zasady warto sporządzać ją w formie pisemnej. Od 2016 roku można również zawierać umowę w formie dokumentowej – po ustnym zawarciu umowę najważniejsze jej warunki potwierdza się w treści e-maila lub SMS-owo.

Czym umowa o świadczenie usług różni się od umowy o dzieło?

Umowa o świadczenie usług różni się od umowy o dzieło przede wszystkim w zakresie obowiązków zleceniobiorcy. W pierwszym przypadku zobowiązany jest on do wykonywania powierzonych zadań z należytą starannością, z kolei umowa o dzieło zobowiązuje zleceniobiorcę do osiągnięcia założonego celu.

Zasada swobody zawierania umów pozostawia swobodę do kształtowania treści umowy z uwzględnieniem przepisów prawa – kodeksu cywilnego i Konstytucji RP. Aby jednak w pełni chronić swoje prawa, o przygotowanie umowy o świadczenie usług poprosić prawnika. Warto także rozważyć skorzystanie z usługi kompleksowej obsługi prawnej firm – długofalowa współpraca z kancelarią pozwoli rozwiązać wiele problemów natury prawnej, z którymi przedsiębiorcy często borykają się bez żadnego wsparcia.

Artykuł powstał we współpracy z Kancelarią Prawną Temida.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
561 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *