Prawo i podatki

Dział spadku: Czy możliwe jest wydziedziczenie dziecka? Odpowiada radca prawny Małgorzata Maciejewska

• Zakładki: 227


Dział spadku, czyli sposób, w jaki majątek zostaje rozdzielony po śmierci osoby, budzi wiele pytań, zwłaszcza w kontekście możliwości wydziedziczenia dziecka. Czy taka sytuacja jest prawomocna? Poniżej rozwiewamy wątpliwości związane z tym zagadnieniem.

Prawo do dziedziczenia

Zgodnie z przepisami prawa, każde dziecko ma ustawowe prawo do dziedziczenia po zmarłym rodzicu. Dział spadku obejmuje zazwyczaj dzieci, małżonka, a w braku potomstwa również innych krewnych.

Wyjątki od zasady

Mimo klarownych zasad istnieją sytuacje, w których dziecko może być wydziedziczone. W polskim prawie istnieje instytucja „wydziedziczenia”, jednak jej zastosowanie jest ściśle określone. W testamencie można wskazać konkretne osoby, którym ma być przyznany majątek, pomijając inne.

Wymagania formalne

Aby takie postanowienie w testamencie było ważne, muszą być spełnione określone wymagania formalne. Testament powinien być sporządzony na piśmie, podpisany przez spadkodawcę, a także dwóch świadków.

Motywy wydziedziczenia

Motywy wydziedziczenia dziecka mogą być różne. Czasem wynikają one z konfliktów rodzinnych, a czasem z osobistych decyzji spadkodawcy dotyczących rozdziału majątku.

Ochrona ustawowa

Warto jednak pamiętać, że polskie prawo zabezpiecza interesy dzieci, nawet jeśli zostaną wydziedziczone. Prawo do zachowku, czyli części majątku, do której dziecko ma zawsze prawo, jest jednym z przykładów.

Wydziedziczenie dziecka jest możliwe, ale podlega pewnym restrykcyjnym zasadom. Decyzja taka musi być zawarta w testamencie, a procedury formalne muszą zostać zachowane. Pomimo możliwości wydziedziczenia, ustawodawstwo polskie chroni interesy potomstwa, zapewniając im zawsze pewien udział w dziale spadku.

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
24 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *