Prawo i podatki

Inspektor Ochrony Danych – jakie są główne zadania IOD?

• Zakładki: 81


Inspektor Ochrony Danych to instytucja, do której powołania zobligowane są wszystkie podmioty publiczne, a także te firmy, które w dużym zakresie przetwarzają dane osobowe – np. banki czy placówki medyczne. Jakie są główne zadania Inspektora Ochrony Danych i kto nim może zostać?

Czym zajmuje się Inspektor Ochrony Danych?

RODO nie precyzuje obowiązków Inspektora Ochrony Danych – dość ogólne zalecania umożliwiają dostosowanie zadań IOD do charakteru działalności firmy. Inne obowiązki będą więc sformułowane dla IOD w dużej klinice, a inaczej w małym gabinecie stomatologicznym.

Inspektor Ochrony Danych  odpowiada bezpośrednio przed Administratorem Danych Osobowych lub podmiotem przetwarzającym, który ponosi pełną odpowiedzialność w przypadku naruszenia RODO – Do głównych zadań IOD należy między innymi:

  • informowanie osób, które przetwarzają dane, o ich obowiązkach w oparciu o obowiązujące prawo krajowe, unijne i regulacje wewnętrzne
  • monitorowanie przestrzegania RODO
  • opracowywanie treści klauzul informacyjnych i zgód na przetwarzanie danych osobowych
  • prowadzenie rejestru czynności dotyczących przetwarzania danych osobowych
  • kontrola upoważnień i prowadzenie rejestru upoważnień do przetwarzania danych
  • współpraca z organem nadzorczym

Obowiązki powinny być spisane w umowie lub aneksie do umowy, aby zarówno po stronie IOD, jak i AOD nie było wątpliwości, w jakim zakresie zostały one ustalone.

Kto może zostać Inspektorem Ochrony Danych?

Inspektorem Ochrony Danych może zostać zarówno pracownik firmy, jak i osoba z zewnątrz – musi to być osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. Należy pamiętać, że powołując IOD, nie można dopuścić do konfliktu interesów. Oznacza to, że osoba pełniąca funkcję IOD nie może kontrolować siebie samej. Dobrym rozwiązaniem jest zatrudnienie w charakterze IOD osoby z zewnątrz – powierzając tę funkcję prawnikowi, który specjalizuje się w RODO, możemy liczyć na profesjonalne i kompleksowe wsparcie w zakresie ochrony danych osobowych.

Artykuł powstał we współpracy z radcą prawnym Małgorzatą Maciejewską.

Fot. Shutterstock.

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
384 wyświetlenia
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *