Prawo i podatki

Czym jest szkoda na mieniu i jak uzyskać odszkodowanie? Odpowiadają eksperci z Kancelarii Odszkodowawczej Automobile Expert 

• Zakładki: 162


Każda rzecz, jaką posiadasz, ma określoną wartość. Jeśli dojdzie do jej uszkodzenia w wyniku nieszczęśliwego wypadku, zdarzenia losowego lub też celowego działania innej osoby albo osób, masz prawo do odszkodowania. Szkoda na mieniu może mieć formę rzeczywistej straty lub utraconej korzyści. Zniszczenie podlega ocenie rzeczoznawcy, a odpowiedzialność odszkodowawcza spoczywa na ubezpieczycielu. Jeśli uzyskanie odszkodowania nie przebiega sprawnie, warto skorzystać z usług kancelarii odszkodowawczej.

Rzeczoznawcy firm ubezpieczeniowych często zaniżają wartość szkody (głównie w przypadku uszkodzenia samochodu), dlatego pomoc kancelarii jest nieoceniona. Będzie wsparciem nawet wtedy, gdy firma ubezpieczeniowa wypłaciła już odszkodowanie i jest ono rażąco niskie w porównaniu do rzeczywistych strat. 

Szkoda na mieniu – jakie masz prawa jako strona poszkodowana?

Jeśli doszło do uszkodzenia twojej własności, masz kilka możliwości uzyskania odszkodowania za straty. 

Złożenie roszczenia w swojej firmie ubezpieczeniowej

Jeśli należysz do zapobiegliwej grupy osób, które posiadają różne polisy ubezpieczeniowe, chroniące dom, samochód, mienie ruchome (sprzęt RTV/AGD, meble niebędące częścią zabudowy, biżuterię, gotówkę, przedmioty kolekcjonerskie, komputer itp.), możesz uzyskać odszkodowanie od swojego ubezpieczyciela. Odszkodowanie można uzyskać zarówno za szkody majątkowe powstałe na skutek działania ognia, powodzi, wiatru, gradu, mrozu, jak również umyślnego działania osób trzecich (kradzież) lub zaniedbań (np. wypadki samochodowe). Szkoda na mieniu obejmuje również utratę potencjalnego zysku, który wypracowałby poszkodowany, gdyby nie doszło do utraty lub zniszczenia danej rzeczy. Przyjrzyj się zapisom w polisie, sprawdź, co obejmują, a następnie zgłoś roszczenie. Twój ubezpieczyciel nie tylko pomoże uzyskać odszkodowanie, ale i może zapewnić ochronę ubezpieczeniową, jeśli okaże się, że twoje roszczenie przeciwko winnemu szkody na mieniu nie powiodło się, na przykład ze względu na to, że druga strona ma zbyt niskie ubezpieczenie, aby pokryć twoje straty.

Dochodzenie roszczenia przeciwko osobie, która spowodowała szkodę na mieniu 

Jeśli szkoda na mieniu wystąpiła na skutek działania osób trzecich – osoby prywatnej lub firmy – możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko winnemu. Jeśli np. w wyniku zaniedbania lub błędu jakiegoś kierowcy, doszło do wypadku samochodowego, w którym ucierpiał twój samochód, możesz wystąpić z roszczeniem przeciwko temu kierowcy, domagając się odszkodowania za szkody powstałe w wyniku kolizji. Kierowca, który doprowadził do szkody na mieniu, na pewno ma ubezpieczenie OC auta, więc pieniądze na naprawdę lub wymianę uszkodzonego samochodu zostaną wypłacone przez ubezpieczyciela sprawcy zgodnie z limitami polisy.

Szkoda na mieniu – ile jest warte twoje roszczenie?

Na wysokość otrzymanego odszkodowania może mieć wpływ wiele czynników, w tym stopień szkody (jak była poważna), warunki ubezpieczenia, ewentualna współodpowiedzialność osoby zgłaszającej szkodę na mieniu za zniszczenie.  O tym, jak duże odszkodowanie możemy otrzymać, zawsze decyduje wartość mienia objętego ochroną. Wycena może odbywać się na podstawie różnych typów szacowania wartości: odtworzeniowej, rzeczywistej lub rynkowej. Jeśli mienie, które uległo uszkodzeniu, można naprawić, osoba ubiegająca się o odszkodowanie otrzyma pieniądze na naprawę. Jeśli uszkodzeniu uległa nieruchomość, a szkoda spowodowała, że z czasem będzie ona tracić na wartości, poszkodowany może uzyskać również odszkodowanie za amortyzację. Gdy szkoda na mieniu jest na tyle poważna, że jest ono nie do naprawienia, poszkodowany otrzyma kwotę równą wartości uszkodzonego mienia w momencie zdarzenia, czyli zanim doszło do wypadku. 

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
112 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *