Biznes

Kursy BHP — kompendium wiedzy według ekspertów z firmy Inka BHP!

• Zakładki: 120


Jak dobrze wiadomo, szkolenia z zakresu BHP, a właściwie obowiązek ich zapewnienia spoczywa na każdym pracodawcy. Wynika to bowiem z przepisów prawa. Każdy pracownik powinien mieć wymagane kwalifikacje i wiedzę na temat przepisów przed podjęciem pracy na danym stanowisku. Co jeszcze trzeba wiedzieć o kursach BHP?

Szkolenie pracowników w zakresie BHP

Wbrew pozorom działalność szkoleniowa w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy nie musi być organizowana i prowadzona wyłącznie przez pracodawcę. Niektórzy przedsiębiorcy decydują się na zatrudnienie jednostek organizacyjnych specjalizujących się właśnie w takich usługach jak kursy BHP. Przepisy nie określają bowiem szczegółowych wymagań w zakresie kwalifikacji osób przeprowadzających szkolenia. Szkoleniowcem może więc zostać specjalista posiadający odpowiednie doświadczenie zawodowe oraz przygotowanie dydaktyczne.

Cele kursów BHP

Przed przystąpieniem do szkolenia BHP warto wiedzieć, jakie są jego główne cele. Pierwszy z nich to zdobycie umiejętności pozwalających na bezpieczne wykonywanie pracy. Ponadto kursy pozwalają na zapoznanie się z wszelkimi panującymi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa w zakresie BHP. Ostatnim wartym wyróżnienia celem jest orientacja w czynnikach środowiska pracy. Ogromny wpływ na powodzenie i skuteczność szkolenia BHP ma sposób przekazywania informacji. To na podstawie zdobytej podczas kursu wiedzy pracownik będzie wykonywać swoje zadania w firmie.

Szkolenia BHP a obowiązki pracodawcy

Dopuszczenie do pracy osoby bez odpowiednich kwalifikacji i znajomości zasad bezpieczeństwa jest niezgodne z Kodeksem Pracy. Wśród obowiązków pracodawcy znaleźć można między innymi odbycie szkoleń we właściwej dla działalności firmy dziedzinie oraz powtarzanie szkoleń okresowo. Kolejnym zobowiązaniem jest przeprowadzenie wspomnianych kursów na koszt pracodawcy oraz w czasie pracy przed dopuszczeniem pracownika do wykonywania służbowych obowiązków. Co istotne, zapewnione pracownikowi szkolenie powinno odpowiadać rodzajowi wykonywanej pracy.

Obowiązki pracownika

Do obowiązków pracownika w zakresie szkoleń z zakresu BHP należy potwierdzenie na piśmie faktu zapoznania się ze wszelkimi przepisami oraz zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy. Ważne jest także stosowanie się do poznanych zasad i wdrażanie ich w życie podczas codziennego wykonywania obowiązków służbowych.

Trzeba pamiętać, że zapewnienie właściwych szkoleń pracownikom zawsze leży w gestii pracodawcy. 

Fot. Shutterstock

comments icon0 komentarzy
0 komentarze
160 wyświetleń
bookmark icon

Napisz komentarz…

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *